قیمت ها به روز می باشد، جهت ثبت سفارش نهایی حتما با کارشناسان فروش آراد پلاستیک در ارتباط باشید.
کد محصول سایز نام محصول طول (cm) ارتفاع (cm) عرض (cm) تعداد در بسته قیمت (ریال)
۱ ۱ گلدان کاکتوسی در ابعاد ۶٫۵*۵٫۵ _ ۵٫۵ ۶٫۵ ۲۴ ۴۰۰۰۰
۲ ۳ گلدان سایز ۳ در ابعاد ۲۰*۱۸ _ ۱۸ ۲۰ ۳۶ ۴۵۵۰۰
۳ ۴ گلدان سایز  ۴ در ابعاد ۲۴*۲۰ _ ۲۰ ۲۴ ۳۶ ۵۰۰۰۰
۴ ۷ گلدان سایز ۷ در ابعاد ۲۹*۲۸ _ ۲۸ ۲۹ ۲۴ ۹۰۰۰۰
۵ ۱۰ گلدان سایز ۱۰ در ابعاد ۳۳*۳۲ _ ۳۲ ۳۳ ۱۲ ۱۴۸۵۰۰
۶ ۱۵ گلدان سایز ۱۵ در ابعاد ۴۲*۴۱ _ ۴۱ ۴۲ ۱۲ ۲۷۱۰۰۰
۷ ۴۰ گلدان مستطیلی سایز  ۴۰ _ ۱۴ ۱۰ ۱۸ ۷۵۰۰۰
۸ ۵۰ گلدان مستطیلی  سایز۵۰ _ ۱۷ ۲۵ ۱۲ ۱۴۵۰۰۰
۹ ۶۰ گلدان مستطیلی سایز ۶۰ _ ۲۰ ۳۰ ۱۲ ۲۰۹۰۰۰
۱۰ ۱۰۱ گلدان نرده ای در ابعاد ۲۸*۲۰ _ ۲۰ ۲۸ ۲۴ ۸۵۰۰۰
۱۱ ۱۰۲ گلدان نرده ای در ابعاد ۳۳*۲۳ _ ۲۳ ۳۳ ۱۸ ۱۲۸۰۰۰
۱۲ ۳۰۲ گلدان ملینا ۳۰۲ در ابعاد ۱۲٫۵*۱۱٫۵ _ ۱۱٫۵ ۱۲٫۵ ۳۶ ۳۱۰۰۰
۱۳ ۳۰۳ گلدان ۳۰۳ در ابعاد ۱۴*۱۴ _ ۱۴ ۱۴ ۳۶ ۳۲۰۰۰
۱۴ ۴۰۱ گلدان مربع در ابعاد ۱۰*۱۰ _ ۱۰ ۱۰ ۵۰ ۳۰۰۰۰
۱۵ ۴۰۲ گلدان مربع در ابعاد ۱۳*۱۳ _ ۱۳ ۱۳ ۳۶ ۳۰۰۰۰
۱۶ ۴۰۳ گلدان مربع در ابعاد ۱۵*۱۵ _ ۱۵ ۱۵ ۳۶ ۳۲۰۰۰
۱۷ ۲۰۱ گلدان ۴ عددی ۲۰۱ ۲۴ ۶ _ ۲۴ ۲۳۰۰۰
۱۸ ۵۰۱ گلدان دیواری در ابعاد ۱۴*۲۰ _ ۲۰ ۱۴ ۲۴ ۴۵۰۰۰
۱۹ ۵۰۲ گلدان دیواری در ابعاد ۱۶/۵*۲۳ _ ۲۳ ۱۶٫۵ ۳۶ ۶۰۰۰۰

 

Call Now Buttonتماس بگیرید.